Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Jednostki nadzorowane przez Starostę Gostyńskiego przy pomocy PCPR
Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach
Chumiętki 22
Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie
Chwałkowo 73/74
Dom Pomocy Społecznej w Rogowie
Rogowo 24
Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
Zimnowoda 17
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie
Chwałkowo 73/74
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach
Stowarzyszenie „KREATYWNI”
Piaski, ul. Szkolna 1
Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Piaski, ul. Marysin 1
Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Gostyniu
Gostyń, ul. Poznańska 7
Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Krobi
Krobia, ul. Powstańców Wlkp. 27
Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli
Pogorzela, ul. Krobska 15
Rodziny zastępcze

Jednostki nadzorowane przez Wicestarostę Gostyńskiego,
z którymi współpracuje PCPR w Gostyniu
Dom Dziecka w Bodzewie nr 1
Bodzewo 64/2
Dom Dziecka w Bodzewie nr 2
Bodzewo 64/1
Dom Dziecka w Gostyniu
Gostyń, ul. Ks. Olejniczaka 12a
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie
Bodzewo 64
Jednostki, z którymi współpracuje PCPR w Gostyniu
Osrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO”
Gostyń, ul. Wrocławska 8
Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Stowarzyszenia „DZIECKO”
Gostyń, ul. Parkowa 1a
Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs
Gostyń, ul. Parkowa 1a
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl