Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zostań wolontariuszem 29 Finału WOŚP!
Zorganizuj akcję WOŚP w swojej firmie!

1. Powiatowy sztab XXIX Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomo-
    cy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie
    „DZIECKO”) zaprasza do wsparcia działań orkiestrowych.

2. Finał odbędzie się 10 stycznia 2021 r. Gramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Bo to „Finał z gło-
    wą!”. Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diag-
    nostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodą-
    cych programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce.
    A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

3. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, tel./faks: 65 572 75 28).
    Szefem Sztabu jest Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu, mail: pcpr@gostyn.pl, tel.: 601 071 487),
    jego zastępcą - Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu), działania finałowe wspiera Tomasz Barton (GOK „HUTNIK”).

4. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących etapów:
a) Wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 10 listopada 2020 r. na mail:
    pcpr@gostyn.pl wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektro- 
    nicznym JPG
- zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pikseli.
    W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz
    ze zdjęciem w formacie elektronicznym JPG (800 x 600 pikseli) w ww. terminie.
b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP, wolontariusz otrzyma na podany swój (lub rodzica/opiekuna) nr tele-
    fonu SMS z kodem weryfikacyjnym. Kod ten należy przesłać na numer telefonu Szefa Sztabu (601 071 487), co pozwoli
    na wydrukowanie wygenerowanego zgłoszenia.
c) Po wydrukowaniu zgłoszenia przez Sztab, wolontariusz zostanie zaproszony do Sztabu, by odebrać do podpisu przez sie-
    bie (wolonrariusz pełnoletni) lub rodzica (wolontariusz niepełnoletni) wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację
    wolontariusza oraz przybić pieczęć z miejsca pracy lub nauki. Ostateczny termin podpisania ankiety i dostarczenia jej do
    siedziby Sztabu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu to 16 grudnia 2020 r.
    Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem Sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety
    i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz
    opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do Sztabu (PCPR w Gostyniu)
    do 16 grudnia do godz. 15:00).

Na stronach Sztabu można pobierać:
wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz kartę zgłoszenia imprez zamkniętych

www.gostyn-pcpr.info/wosp_2021
www.zsz-gostyn.com.pl/wosp

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną do wolontariusza po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów Sztab wybierze kwestarzy, kierując się m. in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza. UWAGA. Liczba wolontariuszy jest ograniczona!

Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „DZIECKO”.

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa Sztabu Mirosława Sobkowiaka 
    (pcpr@gostyn.pl; tel.: 65 572 75 28) do 10 listopada 2020 r.
    Uwaga! Osoba organizująca imprezę proszona jest też o równoczesne złożenie wniosku wolontariusza wraz
    ze zdjęciem.

6. Mamy już pierwsze 29 zł i 29 groszy! Zostały one wrzucone do puszki w siedzibie sztabu WOŚP przy PCPR.

Szef Sztabu XXIX Gostyńskiego Finału WOŚP
/-/Mirosław Sobkowiak
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl