Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zapraszamy do zagrania w największej orkiestrze świata!


Powiatowy Sztab XXIX Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po okresie uśpienia związanym z natłokiem innych obowiązków i przesunięciem terminu Finału WOŚP, wraca do aktywności finałowych. Wszyscy, którzy zgłosili się do wspierania WOŚP, są obecnie rejestrowani.
I mogą odebrać w Sztabie (PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8/202) flagę WOŚP (na zdjęciu). Można ją zawiesić na balkonie, na ścianie czy w innym widocznym miejscu - by zachęcać do wspólnej akcji pomocy pod batutą Jurka Owsiaka!

Są jeszcze miejsca!
Zostań wolontariuszem WOŚP lub zorganizuj akcję WOŚP w swojej firmie!

1. Powiatowy sztab XXIX Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomo-
    cy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie
    „DZIECKO”) zaprasza do wsparcia działań orkiestrowych.

2. Finał odbędzie się 31 stycznia 2021 r. Gramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Bo to „Finał z gło-
    wą!”. Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diag-
    nostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodą-
    cych programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce.
    A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

3. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, tel./faks: 65 572 75 28).
    Szefem Sztabu jest Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu, mail: pcpr@gostyn.pl, tel.: 601 071 487),
    jego zastępcą - Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu), działania finałowe wspiera Tomasz Barton (GOK „HUTNIK”).

4. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących kroków:
a) Wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 18 stycznia 2021 r. na mail:
    pcpr@gostyn.pl wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektro- 
    nicznym JPG
- zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pikseli.
    Możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz ze zdjęciem w formacie
    elektronicznym JPG (800 x 600 pikseli) w ww. terminie.
b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP, wolontariusz otrzyma na podany swój (lub rodzica/opiekuna) nr tele-
    fonu SMS z kodem weryfikacyjnym. Kod ten należy przesłać natychmiat na numer telefonu Szefa Sztabu (601 071 487),
    co pozwoli na wydrukowanie wygenerowanego zgłoszenia.
c) Po wydrukowaniu zgłoszenia przez Sztab, wolontariusz zostanie zaproszony do Sztabu, by odebrać do podpisu przez sie-
    bie (wolonrariusz pełnoletni) lub rodzica (wolontariusz niepełnoletni) wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację
    wolontariusza oraz przybić pieczęć z miejsca pracy lub nauki. Może też otrzymać ten kwestionariusz na swój mail do wy-
    drukowania, podpisania i oddania do Sztabu - PCPR w Gostyniu. Ostateczny termin podpisania ankiety i dostarczenia jej
    do siedziby Sztabu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu to 19 stycznia 2021 r.

Na stronach Sztabu można pobierać:
wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz kartę zgłoszenia imprez zamkniętych

www.gostyn-pcpr.info/wosp_2021
www.zsz-gostyn.com.pl/wosp
lub
https://www.facebook.com/sztabwosp.gostyn.3

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną do wolontariusza po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów Sztab wybierze kwestarzy, kierując się m. in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza. UWAGA. Liczba wolontariuszy jest ograniczona!

Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „DZIECKO”.

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa Sztabu Mirosława Sobkowiaka 
    (pcpr@gostyn.pl; tel.: 65 572 75 28) do 18 stycznia 2021 r. Uwaga! Osoba organizująca imprezę proszona jest też
    o równoczesne złożenie wniosku wolontariusza wraz ze zdjęciem.

Szef sztabu XXIX Gostyńskiego Finału WOŚP
/-/ Mirosław Sobkowiak
Zapraszamy do zagrania w najwiekszej orkiestrze swiata 2020 01
Zapraszamy do zagrania w najwiekszej orkiestrze swiata 2020 02
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl