Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Aktywny samorząd zaprasza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2014 r. składa się z dwóch modułów (I i II).

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach II modułu „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” dla studentów w ramach aktualnego semestru/półrocza upływa 30 marca 2014 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie dla całego programu „Aktywny samorząd” oraz dla studentów w ramach kolejnego semestru/półrocza upływa 30 września 2014 r.

W ramach modułu I „Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową” osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiąza-
  nia techniczne,
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W ramach modułu II „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony www.pfron.org.pl lub skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - realizatora programu „Aktywny Samorząd”, ul. Nowe Wrota 7, tel. (65) 572-75-28.

Jednolita treść programu znajduje się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html