Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Bezpłatne porady specjalistów

Specjaliści Stowarzyszenia „DZIECKO” udzielają bezpłatnych porad mieszkańcom Powiatu Gostyńskiego w Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego. Porady udzielane są w ramach projektu: „Prawo dla wszystkich” współfinansowanego przez Powiat Gostyński w ramach otwartego konkursu ofert.

Punkt Poradnictwa Obywatelskiego prowadzi bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne  dla wszystkich klientów indywidualnych z terenu powiatu ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności osób z terenu powiatu gostyńskiego, a zwłaszcza  kobiet i ich najbliższych, zagrożonych przemocą, oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin do bezpłatnej pomocy prawnej i do poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

Projekt realizowany jest od maja do końca grudnia br. Wsparcia udzielają: prawnik, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, pedagog rodzinny, terapeuta środowiskowy, mediatorzy.

Dyżury specjalistów odbywają się w poniedziałki od godz. 15:00 do 17:00 wg następującego harmonogramu:
1. Poradnictwo prawne: 12 i 26 maja, 9 i 23 czerwca, 7 i 14 lipca, 4 i 25 sierpnia, 8, 22 i 29 września,
   13 i 27 października,17 i 24 listopada, 1 i 22 grudnia (22.12 - do 18:00).
2. Poradnictwo pomocowe i mediacje: 26 maja, 9 i 30 czerwca, 7, 14, 21 i 28 lipca, 1, 8 i 15 września,
   6, 20 i 27 października, 7, 10 listopada, 8 grudnia.
Porady udzielanie są stacjonarnie - w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 8 (budynek ZOL poziom -1), e-mailowo pod adresem:
stowarzyszeniedziecko@wp.pl i listownie. Na spotkania można umawiać się telefonicznie - pod numerem Stowarzyszenia „DZIECKO”: 725 167 236.

W czasie dyżurów, oprócz porad prawnych, można również otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje, jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie a nawet schronienie. Można też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach programu „Prawo dla wszystkich”.
Bezplatne porady specjalistow