Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wizytowali i podarowali

Miniony weekend dla kilku placówek pomocy społecznej w powiecie gostyńskim był bardzo aktywny. Po raz kolejny odwiedził powiat Martin de Bruijn z holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo. Tym razem towarzyszyła mu Wiebert van der Linden z centrum opieki i rehabilitacji LindeStede w Wolvega.

Goście z Holandii przebywali w Domu Dziecka w Bodzewie, ale też odwiedzili Dom Dziecka w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w którym zapoznali się z powiatowym systemem pomocy społecznej oraz zasadami jego funkcjonowania i udzielania pomocy. Zainteresowały ich też działania organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej i wspierania potrzebujących. Odwiedzili też mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach. Obejrzeli tam różne formy rehabilitacji prowadzone w tej placówce. Ze szczególnym zainteresowaniem odwiedzili Ogród im. Jana Pawła II i minizoo utworzone i prowadzone w ramach terapii przez mieszkańców domu w Chumiętkach.

Holendrzy przywieźli też kolejne dary: sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy oraz inne przydatne w pracy z osobami niepełnosprawnymi rzeczy.

Gościom z Holandii należą się słowa podziękowania za stałe i bezinteresowne wspieranie podopiecznych powiatowego systemu pomocy.
Holendrzy wizytowali i podarowali 2014 01
Holendrzy wizytowali i podarowali 2014 02
Holendrzy wizytowali i podarowali 2014 03
Holendrzy wizytowali i podarowali 2014 04