Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Przyjdź na szkolenie:
„Podstawy finansowe w organizacjach pozarządowych”

Centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dot. księgowości i finansów w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się 12 lutego 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256) w godz. 9:00-16:00.


Do udziału zapraszamy zarówno osoby prowadzące księgowość w organizacji pozarządowej, jak i członków zarządu oraz przedstawicieli organizacji, chcących uporządkować swoją wiedzę z dziedziny rachunkowości NGO.

Szkolenie poprowadzi Joanna Pijanowska - trener z zakresu księgowości, kadr i płac oraz przedsiębiorczości, licencjonowana księgowa z kilkunastoletnią praktyką zawodową, posiadająca praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych, a także rozliczaniu dotacji.

Program szkolenia obejmuje m.in.:
· rodzaje działalności statutowej (odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza),
· różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą,
· finansowanie działalności ze środków publicznych i prywatnych,
· podstawy rozliczania dotacji i darowizn,
· obowiązki NGO w zakresie rachunkowości (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycz-
  nych, podatek VAT),
· zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej oraz współpraca z wolontariuszami (m.in. podstawowe zasady rozliczania
  wynagrodzeń, obowiązki wobec ZUS, nowe zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń),
· sprawozdawczość związaną z zakończeniem roku (m.in. zmiany we wzorach sprawozdań finansowych za rok 2014, sprawozdania
  jednostek mikro).

Szkolenie ma na celu przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i rozliczeń dotacji oraz nadzorowania i kontrolowania wewnątrz organizacji działań księgowo-finansowych.

W celu zgłoszenia się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wysyłamy od ręki po przesłaniu drogą mailową prośby na adres):
alicja.marcinek@pisop.org.pl lub pcpr@gostyn.pl
i przesłać go na adres mailowy:
alicja.marcinek@pisop.org.pl najpóźniej do 10 lutego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.