Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Młodzi wolontariusze z Holandii pomagają Domowi Dziecka

Dom Dziecka w Bodzewie rozbrzmiewał w ostatnim dniach różnymi językami. Obok polskiego słychać było holenderski, angielski, niemiecki i francuski. Stało się tak za sprawą grupy młodych holenderskich wolontariuszy, którzy wraz ze swoimi opiekunami przebywali przez cały tydzień (15-20 maja) w powiecie gostyńskim, by wesprzeć Dom Dziecka w Bodzewie. Zamieszkali w gościnnych murach bodzewskiej placówki.

To już ósma edycja polsko-holenderskiego projektu szkoły z Dordrecht i Domu Dziecka w Bodzewie. W ramach tegorocznej edycji projektu grupa 21 młodych Holendrów, uczniów Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht przyjechała wraz z 4 wychowawcami do powiatu gostyńskiego, by pracować społecznie na rzecz powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bodzewie. Jednym z głównych celów projektu jest też nawiązywanie kontaktów młodych Holendrów ze swoimi polskimi rówieśnikami oraz poznanie polskiej kultury.

Holenderska młodzież, w ramach swojej edukacji szkolnej, wykonuje również prace społeczne, ucząc się wrażliwości społecznej i pomocy innym. Uczniowie i ich opiekunowie z Dordrecht, dzięki polsko - holenderskiemu projektowi, wykonują od ośmiu lat wiele działań dla Domu Dziecka w Bodzewie oraz dla Domu Dziecka w Gostyniu. Warte podkreślenia jest to, że najpierw młodzi ludzie z Holandii pozyskują finanse na zrealizowanie projektu. W tym celu organizują np. pływanie czy biegi sponsorowane. Zebrana w ten sposób suma, pozwala na wyjazd do Polski oraz na materiały do odnowienia Domu Dziecka. Podczas tegorocznej wizyty Holendrzy wraz ze swoimi wychowawcami, pracując wspólnie z wychowankami i kadrą bodzewskiej i gostyńskiej placówki, odnowili plac zabaw i miejsce pod ognisko w parku przy Domu Dziecka oraz zmontowali stoły komputerowe przywiezione z Holandii. Wspólnie przygotowano też i wystawiono integracyjny program artystyczny dla wychowanków Domu Dziecka i gości. Było w nim miejsce na pokazy taneczne, na wspólne śpiewanie znanych przebojów oraz na kilka minikoncertów, w tym rokowego zespołu muzycznego, w którego skład weszli wychowankowie Bodzewa oraz goście z Dordrecht.

Młodzież holenderska i polska po pracy spędzała czas na wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych. Jeden dzień spędzono w szkole przetrwania na zajęciach terenowych. Wspólnie bawiono się też przy ognisku, śpiewano oraz uczono się ciekawych układów tanecznych.

Uczestników projektu odwiedził przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, który obejrzał rezultaty prac i podziękował gościom za kolejną edycję projektu opartego na holenderskiej i polskiej pracy społecznej młodzieży i wolontariacie pracowniczym. Z holenderskimi gośćmi spotykał się też dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

W czasie wspólnego pożegnania, pełnego wzruszeń i wielu łez, serdeczne i ciepłe podziękowania za tegoroczne wsparcie bodzewskiej placówki i jej wychowanków otrzymali uczniowie z Stedelijk Dalton Liceum oraz ich opiekunowie: Cor de Bruin, Huib Stiegelis i Natalia Skrzyniecka. Specjalne podziękowania otrzymał też kierownik grupy organizującej przyjazd do Bodzewa Martin de Bruijn - pedagog z Dordrecht i wieloletni przyjaciel bodzewskiej placówki, który, oprócz zaangażowania w organizację pomocy dla Domu Dziecka, pozyskuje też sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych PCPR w Gostyniu oraz organizował pomoc materialną i staże zawodowe w Holandii dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Obecny przyjazd Martina do powiatu gostyńskiego stał się też okazją do wręczenia mu podziękowań ze strony Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu i specjalnej statuetki wykonanej przez jednego z członków stowarzyszenia, który w ramach pomocy organizowanej przez Martina otrzymał wózek o napędzie elektrycznym, ułatwiający mu docieranie do pracy.

Dyrektor PCPR w Gostyniu podkreśla: - Słowa uznania za przeprowadzenie wspólnego projektu i zorganizowanie pobytu Holendrów należą się Pani Dyrektor i kadrze merytorycznej oraz pracownikom Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Dziecka w Bodzewie i Domu Dziecka w Gostyniu.
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 01
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 02
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 03
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 04
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 05
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 06
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 07
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 08
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 09
Mlodzi wolontariusze z Holandii w DD 2016 10