Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - zaproszenie do udziału

W związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają do udziału w organizowanych działaniach.

W dniach 27 maja do 7 czerwca 2019 r. w szczególny sposób będziemy promować ideę rodzicielstwa zastępczego. W siedzibie PCPR będzie można pozyskać informacje na temat pieczy zastępczej, dodatkowo 30 maja dyżurować będą specjaliści, dostępni dla wszystkich, którzy rozważają zostanie rodziną zastępczą.

Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu powiatu gostyńskiego do udziału w konkursach:
1) Konkurs plastyczny „W Rodzinie siła”
Prace, będące wyobrażeniem dziecka na temat rodziny, wykonane w dowolnej technice należy przesyłać (odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem) lub złożyć osobiście w terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.
Każda praca plastyczna powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko, imię i nazwisko oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna dziecka. Do pracy konkursowej należy załączyć podpisane przez rodziców/opiekunów uczestnika oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu.
2) Konkurs na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze
Propozycje hasła można przesyłać mailowo na adres
lucynanowak@gostyn-pcpr.info do dnia 7 czerwca 2019 roku. Uczestnikom Konkursu pozostawia się dowolność co do formy i długości hasła, pod warunkiem, że promuje ono ideę rodzicielstwa zastępczego. Uwaga! W konkursie na hasło mogą brać udział także osoby dorosłe.

Regulaminy konkursów są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń oraz w linkach znajdujących się na dole niniejszej strony internetowej.

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac nastąpi 23 czerwca 2019 r., podczas „Rodzinnego popołudnia” w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” w Gostyniu, o godz. 14:15. Już dzisiaj zapraszamy wszystkie Rodziny do wspólnej zabawy w pierwszą niedzielę wakacji w godzinach 14:00-17:00.

W programie:
- ogłoszenie wyników konkursów plastycznego oraz na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze,
- występy artystyczne i sportowe,
- warsztaty rękodzielnicze i plastyczne,
- fotobudka,
- kącik gier planszowych,
- pokaz zabytkowych pojazdów,
- pokaz karate
i inne atrakcje.

Konkursy i spotkanie „Rodzinne popołudnie” zostały dofinansowane ze środków Fundacji EY.
Konkurs plastyczny - plakat
Rodzinne popoludnie - plakat
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl