Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
4 urzędy i stowarzyszenia
z powiatu gostyńskiego docenione w konkursie „Wielkopolska Otwarta”

Na gali w Concordii Design w Poznaniu rozstrzygnięto Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” (18 czerwca 2019 r.). Laureatami zostały aż cztery podmioty działające na terenie powiatu gostyńskiego.

Konkurs został zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Konkurs promuje ideę włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Jest to już 9 jego edycja. Do udziału w nim zostały zaproszone organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, które w ostatnim roku zrealizowały działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszono ponad 100 zrealizowanych działań.

W ocenie projektów przez kapitułę konkursową liczył się pomysł działania, jego dostępność, zaangażowanie osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności oraz wpływ na zmianę postaw.

Podczas gali przestawiono laureatów konkursu. Nagrody i wyróżnienia wręczały m.in. Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jolanta Kucharzak - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Anna Skupień - Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

III miejsce przyznano gminie Gostyń - za promowanie praw osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Parasolka Zaufania”. Nagrodę odebrali Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak i Magda Rajewska - pełnomocnik Burmistrza Gostynia ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wyróżnienia otrzymały:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za działania: XIX Ogólnopolski Festiwal „Bez barier” Święta Góra 2018 i za „XIX Integracyjny Bieg Bez Barier im. Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Wyróżnienie odebrały: Natalia Hajnsz - kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu i Marta Adamek - samodzielny referent Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu;
- Stowarzyszenie „DZIECKO” - za II Wojewódzki Turniej Gry w Bule (petanque) i towarzyszący mu piknik oraz za Festiwal kultur 2018 zrealizowany w Krainie Orła Białego. Wyróżnienie odebrała Natalia Hajnsz reprezentująca stowarzyszenie „DZIECKO”;
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” za roczne zajęcia terapeutyczne na pływalni, prowadzone metodą Halliwick. Wyróżnienie odebrały: Urszula Szefer - wiceprezes stowarzyszenia „KASIA” i Teresa Małecka - członek zarządu stowarzyszenia „KASIA”.

Galę uświetnił koncert zespołu Michał Gajda Trio i Marii Adamiak.

Nagrodzenie tak licznej grupy działań aktywizujących i wspierających na terenie powiatu, pokazuje, że Ziemia Gostyńska jest otwarta środowisk osób z niepełnosprawnościami.
4 urzedy i stowarzyszenia docenione 2019 01
4 urzedy i stowarzyszenia docenione 2019 02
4 urzedy i stowarzyszenia docenione 2019 03
4 urzedy i stowarzyszenia docenione 2019 04
4 urzedy i stowarzyszenia docenione 2019 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl